Dodatne aktivnosti

Pored našeg apartmana, u sklopu dodatnih aktivnosti možemo Vam ponuditi iznajmljivanje:

Jet Ski

SeaDoo GTI 90(hp)  i WakePro 230(hp)

Banana

Kauč surf

Tube

Sup Daske (Paddle Boat)